تست برتر شنبه 27 تیر 1394 05:15 ب.ظ نظرات ()

وقتی در حل یک پرسش چهارگزینه ای موفق می شوید که دو گزینه را حذف کنید ، چه اتفاقی می افتد؟
1.بین دو گزینه ی دیگر شک می کنید.
2. به این موضوع فکر می کنید که کدام یک از دو گزینه درست است.
3. به دنبال استدلال های «من درآوردی » می گردید تا خودتان را قانع کنید که یکی از دو گزینه را به عنوان گزینه صحیح انتخاب کنید.
4. بالاخره قانع می شوید و یک گزینه را انتخاب می کنید.
5.در بیش تر مواقع گزینه ی غلط را انتخاب می کنید.
فراموش نکنید که یادگیری شما کامل نشده است. در غیر اینصورت اصلا نباید دچار شک می شدید . حالا که شک دارید ممکن است اصلا گزینه ی صحیح ، آرام و ساکت بین دو گزینه ای که اول رد کردید نشسته باشد!
طراحان سوال شما را خوب می شناسند و می دانند که شما کنکوری ها کجا ها ممکن است گیر بیفتید و شک کنید به همین دلیل ، گزینه ها راطوری انتخاب می کنند که هنگام استدلال های «من درآوردی» به کمکتان بیایند شما را به سوی گزینه ی غلط گمراه می کنند.
همان زمانی که دارید به دنبال استدلال می گردید دقایق با ارزشی را تلف می کنید.
وقتی شک می کنید جواب ندهید ، این هشدار را جدی بگیرید!