تست برتر سه شنبه 30 تیر 1394 06:44 ب.ظ نظرات ()
در بیست و یک سالگی در تجارت شکست خورد.
در بیست و دو سالگی در رقابت های انتخاباتی مجلس ناموفق ماند.
در بیست و چهار سالگی بار دیگر در تجارت شکست خورد.
در بیست و شش سالگی همسر محبوبش را از دست داد.
در سی و چهار سالگی در رقابت های انتخاباتی کنگره شکست خورد.
در چهل و پنج سالگی خواست سناتور شود اما نتوانست.
در چهل و هفت سالگی می خواست معاون رئیس جمهور شود اما نتوانست.
در پنجاه و دو سالگی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.
                                                                                               نام این شخص آبراهام لینکن بود.