تست برتر سه شنبه 6 مرداد 1394 12:54 ب.ظ نظرات ()

مطالعه فعالیتی است که قوای ذهنی بیشترین کارایی را در آن دارد و انجام صحیح و پر ثمر آن به آمادگی ذهنی بستگی تمام دارد . خواننده هنگام مطالعه باید توانایی درک مطالب خواندنی و ایجاد ارتباط آن ها با سایر معلومات را داشته باشد .

برای افزایش مهارت خواندن توجه به نکات زیر ضروری است :

 1-      تحقیقات نشان می دهد که یکی از موثر ترین راه های افزایش بازده در مطالعه ، خواندن و به خود پس دادن یا برای خود بازگو کردن است . چنین روشی به دلایل زیر بسیار مفید است :

الف : وقتی شخصی مطالبی را با اطلاع از این که به زودی باید آن را برای خود بازگو کند مطالعه می کند ، این احساس در شخص انگیزش ایجاد می کند که بعضی آن را " اراده برای یادگیری " گفته اند .

ب : وقتی مطلبی را که خوانده ایم ، به خوبی برای خود بازگو کنیم ، این عمل خود یک پاداش است و هر گاه نتوانیم ، اثری دارد که به اثر تنبیه برای پاسخ های نادرست مشابه است .

ج : نکته دیگر آن که بالاخره شخص باید مطلبی را که خوانده است تقریبا از بر کند ، بنابر این وقتی شخصی مطلبی را از بر می کند در واقع تکرار مجدد مطلب را که هدف اوست ، تمرین می کند .

2-    در هنگام خواندن ، جهش به عقب را می توان از بین برد. اکثر ما اغلب هنگامی که مایلیم جمله جالبی را که خوانده و یا در مواردی که تمرکز فکری کافی و حضور ذهن نداشته ایم دوباره به عقب برگشته و قسمتی از مطلب خوانده شده را مجددا با دقت بیشتر بخوانیم ، در واقع اقدام به واپس نگری می کنیم . ولی اگر این واپس نگری ها را کنترل نکنیم ، به صورت عادت بسیار بدی در خواهد آمد . تصور کنید که اگر قرار باشد هر بار کلمه یا عبارت یا قسمتی از یک سطر را که خوانده ایم دوباره خوانده و باز از عقب برگشته دوباره و سه باره بخوانیم ، رشته مطالب را گم کرده و از سرعت مطالعه ما کاسته خواهد شد .

3-  در هنگام خواندن وسعت دید را می توان تا حد دیدن بیش از 5 کلمه در هر توقف گسترش داد . یعنی خواننده سریع با توسعه میدان دید چشم خود ، به شبه جمله ها و عبارات توجه کرده و با اجتناب از تلفظ و خواندن تک تک کلمات در هر نگاه چند یا چندین کلمه را ملاحظه و جذب می کند . برای دیدن بیش از یک کلمه در هر بار می بایستی که از حرکت سر خود جلوگیری نمایید . بدین ترتیب تعداد توقف های یک خواننده در پاراگراف دو خط و نیمی ، به حدود پنج الی شش توقف کاهش می یابد .