تست برتر جمعه 9 مرداد 1394 02:02 ق.ظ نظرات ()

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

معرفی رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت:

رشتهفناوری اطلاعات سلامت  مسیر ایرانی فناوری اطلاعات سلامت برای کسانی است که تمایل دارند در مراکز علوم پزشکی و درمانی، به فعالیت های  فناوری اطلاعات بپردازند.

رشته فناوری اطلاعات سلامت، رشته ای نوپا در ایران است و از بازار کار نسبتاً خوبی برخوردار است. مدتی است که رشته ی مدارک پزشکی از لیست رشته های علوم پزشکی در سطح لیسانس حدف شده و فناوری اطلاعات سلامت با  تغییرات اساسی نسبت به رشته مدارک پزشکی، جایگزین آن شده است.

فناوری اطلاعات سلامت، همچنین، مبادله ایمن اطلاعات میان مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بیمه ها را در بر می گیرد. به طور کلی این رشته مهم ترین ابزاری تلقی می شود که با آن می توان کیفیت، سلامت و اثر بخشی نظام سلامت را بهبود بخشید.

رشته فناوری اطلاعات سلامت به تربیت افراد کار آزموده ای می پردازد  که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر تحلیل و سازماندهی اطلاعات و كد گذاری اطلاعات پزشكی بیماران در مراكز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها، تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی (مرگ و میر، بیماری ،مالی و ...)و ارائه به مدیران مربوط و كاربران مجاز، ارائه اطلاعات پزشكی به كاربران مجاز با رعایت موازین قانونی ، اجرای مصوبات مربوط به اطلاعات پزشكی بیماران، مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت و مشاركت در طراحی فرم های اطلاعات سلامت را برعهده بگیرند.
 

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فناوری اطلاعات سلامت، معرفی رشته های ارشد فناوری اطلاعات سلامت (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

سرفصل دروس رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت و تعداد واحدها :  

تعداد کل واحدها : 128 واحد
دروس عمومی : 20 واحد
دروس اختصاصی : 92 واحد
دروس کارآموزی در عرصه : 16 واحد

                          
       

 

دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

4

ادبیات فارسی

3

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

زبان عمومی

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

تربیت بدنی 1

1

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

2

تربیت بدنی 2

1

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

جمع

20

 

 

دروس اختصاصی رشته فناوری اطلاعات سلامت

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فیزیولوژی

2

آناتومی

2

اصطلاحات پزشکی

2

عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی

2

بیماری شناسی اختصاصی 1

2

ریاضیات

2

مبانی اپیدمیولوژی

2

شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی

2

مدیریت اطلاعات سلامت 1و2

4

مدیریت فناوری در حوزه سلامت

2

سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی 1و2

4

زبان اختصاصی (IT) 1و2

4

آشنایی با سیستمهای عامل و برنامه های کاربردی

2

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر

4

اصول مدیریت

2

اصول مدیریت فردی و محیط کار

2

داروشناسی

2

آمار حیاتی توصیفی

2

آمار حیاتی استنباطی

2

روش تحقیق

3

بیماری شناسی اختصاصی 2و3

4

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستمها

2

فناوری اطلاعات سلامت 1و2و3

7

زبان اختصاصی (HIM) 1و2

4

بیمه و نطامهای پرداخت در نظام سلامت

2

مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت

1

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران

1

سیستمهای طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی

2

کدگذاری مرگ و میرها

2

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت

2

پرونده الکترونیک سلامت

2

پروژه تحقیق

3

مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

2

انفورماتیک سلامت 1و2

4

کمکهای اولیه

1

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

2

آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران

2

جمع

92

 

                                                                                           

دروس کارآموزی در عرصه رشته فناوری اطلاعات سلامت

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دروس کارآموزی در عرصه 1

4

دروس کارآموزی در عرصه 2

4

دروس کارآموزی در عرصه 3

4

جمع

16

دروس کارآموزی در عرصه 4

4

 

                                          


دانشگاههایی که در رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور 93)

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد